Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của website : https://hopdongdientuhanoi.mobifone.vn.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập các dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi đại diện người dùng trình duyệt để hỗ trợ việc phát hiện spam.

Một chuỗi được ẩn danh từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh của bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải hình ảnh với dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) bao gồm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này dành cho sự tiện lợi của bạn để bạn không phải điền lại thông tin của mình khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookie này sẽ kéo dài một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị hủy khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình kéo dài một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ kéo dài trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách hoàn toàn giống như nếu khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng thêm theo dõi của bên thứ ba, và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đang đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và metadata của nó được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận biết và chấp thuận bất kỳ bình luận theo dõi nào tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này, hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi phải giữ vì mục đích hành chính, pháp lý, hoặc an ninh.